Vehiculele

Conditiile privind circulatia vehiculelor

Capitolul II - Vehiculele

Sectiunea 1. Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora

Conditiile privind circulatia vehiculelor
Articolul 7

Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.

Articolul 8

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, omologate.

Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.
Articolul 9
  1. Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii.
  2. Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.
  3. Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  4. Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in conditiile legii.
  5. Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.
  6. Inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate, conform legislatiei in vigoare.
  7. Pentru autovehiculele apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii, autorizate potrivit legii.
Articolul 10
  1. Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.
  2. Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate in trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, impreuna cu institutiile abilitate de lege.