Noul cod rutier

Noul cod rutier actualizat valabil in anul 2015

Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 195/2002 actualizata privind circulaţia pe drumurile publice cu modificarile aduse de Legea nr. 49/2006

*Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 februarie 2014

CAPITOLUL I. Noul cod rutier actualizat - Dispozitii generale
Noul cod rutier actualizat Noul cod rutier actualizat
Articolul 1
 • Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
 • Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.
 • Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initie reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane.
 • Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii in acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
 • Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si in domeniul protectiei mediului.
Articolul 2

Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora.

Articolul 3

Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

Articolul 4

Controlul circulatiei vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.

Articolul 5
 1. Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare.
 2. Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea caros pune in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.
 3. Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.
 4. Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta sigur circulatiei pietonilor si vehiculelor.
 5. Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007
 6. In perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii: de asteptare pentru calatori; pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.
 7. In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.
 8. Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.
 9. Prin exceptie de la alin. (7), in cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.
 10. In scopul asigurarii desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.