Conducatorii de vehicule

Conducatorii de vehicule - categorii de vehicule

CAPITOLUL III. Conducatorii de vehicule

SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

categorii de vehicule - conducatorii de vehicule
Articolul 20
 1. Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.
 2. Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.
 3. Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise de conducere, este prevăzută în anexa nr. 1*).
 4. Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
  1. 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
  2. 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
  3. 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
  4. 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;
  5. 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.
Art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012

Conform art. II din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012, categoriile şi subcategoriile de vehicule pentru care au fost emise permise de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 se echivalează cu categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, după cum urmează:

 1. categoria A cu categoria A;
 2. categoria B cu categoria B;
 3. categoria BE cu categoria BE;
 4. categoria C cu categoria C;
 5. categoria CE cu categoria CE;
 6. categoria D cu categoria D;
 7. categoria DE cu categoria DE;
 8. categoria Tb cu categoria Tb;
 9. categoria Tv cu categoria Tv;
 10. categoria Tr cu categoria Tr;
 11. subcategoria A1 cu categoria A1;
 12. subcategoria B1 cu categoria B1;
 13. subcategoria C1 cu categoria C1;
 14. subcategoria C1E cu categoria C1E;
 15. subcategoria D1 cu categoria D1;
 16. subcategoria D1E cu categoria D1E.
Articolul 21
 1. Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
 2. Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si al capacitatilor psihologice, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.
 3. Art. 21 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
Articolul 22
 1. Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai*).
 2. Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 3. Examinarea medicala se realizeaza in vederea:
  1. aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
  2. obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta;
  3. Lit. b) a alin. (3) al art. 22 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
  4. verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare*).
 4. Examinarea medicala se realizeaza in unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul ori de tramvai de catre medicul de familie.
 5. Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
 6. Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 7. Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
 8. Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita unitatii de asistenta medicala autorizate examenul de specialitate necesar. In cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
 9. Alin. (6) al art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
 10. Verificarea medicala se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*).
 11. Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.
 12. Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.
 13. Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006