Noul cod rutier

Reguli de circulatie - Obligatiile participantilor la trafic

SECTIUNEA a 4-a - Circulatia pe autostrazi

Circulatia pe autostrazi obligatii in caz de accident
Articolul 74
 1. Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.
 2. De asemenea, pe autostrazi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, incercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile.
 3. Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar.
 4. Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, in sensul de mers.

SECTIUNEA a 5-a - Obligatii in caz de accident

Articolul 75
  Accidentul de circulatie este evenimentul care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
 1. s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc;
 2. a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;
 3. in eveniment a fost implicat cel putin un vehicul in miscare;
 4. abrogată;
 5. Lit. d) a art. 75 a fost abrogata de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
  Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) si art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, intra in vigoare la data intrarii in vigoare a dispozitiilor legii prin care se reglementeaza constatarea amiabila in caz de accidente de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale.
Articolul 76
 1. Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.
 2. Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
 3. Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatriculare sau inregistrare si retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafic, eliberand dovada fara drept de circulatie.
 4. Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin. (2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.
Articolul 77
 1. Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei.
 2. Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, precum si in situatia in care in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de indata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent in retelele de telefonie din Romania.
 3. Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara incuviintarea politiei care cerceteaza accidentul.
Articolul 78
 1. Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile acestuia, implicati intr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pana la testarea concentratiei alcoolului in aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
 2. Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
 3. In situatia in care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv in momentul producerii accidentului.
Articolul 79
 1. Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati:
  1. sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca starea vehiculelor nu permite acest lucru, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta;
  2. sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.
 2. Se excepteaza de la obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b)*):
  1. conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditiile legii;
  2. conducatorul de vehicul care detine o asigurare facultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.
 3. Art. 79 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
Articolul 80
 1. Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducatorul auto al cărui autovehicul, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
 2. Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
 3. Persoanele prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la obligatia prezentarii la unitatea de politie daca exista o asigurare facultativa in baza careia pot fi despagubite pentru avarierea vehiculelor respective.*)
 4. Art. 80 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
Articolul 80^1

In situatiile prevazute la art. 79 si 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de politie sau, dupa caz, de societatile din domeniul asigurarilor*).

Art. 80^1 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
Articolul 80^2

Persoanele fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de reparatii la vehicule avariate au obligatia sa tina evidenta proprie a reparatiilor executate, potrivit legii, si sa comunice de indata, la cererea politiei rutiere, datele inregistrate solicitate de aceasta*).

Art. 80^2 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
Articolul 81
 1. In vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea societatilor din domeniul asigurarilor, autoritatea care are in evidenta vehiculele inmatriculate sau inregistrate comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau detinatorii mandatati ai vehiculelor.
 2. Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
 3. La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau a societatilor din domeniul asigurarilor, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.
 4. Alin. (2) al art. 81 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
 5. La solicitarea politiei rutiere, societatile din domeniul asigurarilor comunica in termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatarile amiabile de accidente inregistrate in evidenta acestora sau alte date expres cerute, in conditiile legii*).
 6. Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
§ 6. Circulatia autovehiculelor in traficul international
Articolul 82
 1. Autovehiculele si remorcile inmatriculate in Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil in conditiile stabilite prin tratatele la care Romania este parte sau care este eliberat de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spatiului Economic European sau a carui valabilitate este recunoscuta in aceste state pe baza de reciprocitate.
 2. Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006
 3. Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile tehnice prevazute in Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.
 4. Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006
 5. Abrogat.
 6. Alin. (3) al art. 82 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
 7. Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora in tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.
 8. Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, au rezidenta normala in Romania pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta pe raza careia au domiciliul, resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala.
 9. Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
 10. Autovehiculele inmatriculate in statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2), sunt obligate sa poarte in partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea.
 11. Alin. (6) al art. 82 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006
Articolul 83
 1. Au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere nationale valabile, eliberate de autoritatile:
  1. statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (2);
  2. statelor membre ale Uniunii Europene;
  3. statelor cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto.
 2. Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere national eliberat de autoritatile unui stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere si nici membru al Uniunii Europene ori cu care Romania nu a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto trebuie sa posede si permis de conducere international.
 3. Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la alin. (1), precum si cele a caror valabilitate este recunoscuta de Romania in mod unilateral, detinute de persoane care au domiciliul, resedinta sau rezidenta normala in Romania, pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 4. Art. 83 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007